top of page
Selander.jpg
Selander.jpg
Selander.jpg

Överkommissarie Sälander behöver din hjälp!

16-år gamla älgflickan Hillevi Hirvi från Kaskö har försvunnit. Hillevi
sågs senast ro med båten Allan i Kaskö sund på onsdagkväll den 19 juni. Hennes pappa Heikki Hirvi anmälde att hans dotter hade försvunnit följande söndag. Kom till "polisstationen" på Kvarnskatan och tipsa polisen. "Polisstationen" på Kvarnskatan har öppet hela
juli ti-sö kl 15-19.

Ylikomisario Sälander tarvitsee apuasi!

16-vuotias hirvityttö Hillevi Hirvi  Kaskisista on ilmoitettu kadonneeksi. Hillevi on viimeksi nähty soutuvan Allan veneellä Kaskisten salmessa keskiviikko iltana 19. kesäkuuta. Isä Heikki Hirvi ilmoitti hänet kadonneeksi sunnuntai iltana 23.6. Tule Kvarnskatanin “poliisiasemalle” ja anna vinkki poliisille. Kvarnskatanin “poliisiasema“ on auki koko heinäkuun ti-su klo 15-19.

Apotekare Snook
limsa.jpg

Apotekaren SNOOK driver apoteket i Kaskö. Han lanserade

sin egen LIMSA i april, men den förbjöds av polisen när det i

laboratorierapporten hittades spår  av doping. Har enligt

uppgifter stora spelskulder i snooker.

Polisens anteckning: Flaskor av apotekarens LIMSA hittades

under Hillevis säng. Kan det vara så att hon dopar sig?

Apteekkari SNOOK omistaa apteekin Kaskisissa. Hän lanseerasi

oman LIMSAN huhtikuussa, mutta poliisi kielsi sen, kun laboratorio-

raportissa havaittiin limsassa jälkiä dopingista. Hänellä on tietojen

mukaan suuria pelivelkoja snookerissa.

Poliisin huomatus: Pulloja apteekkarin LIMSAA löydettiin Hillevin
sängyn alta. Voisiko olla, että hän käyttää kiellettyjä doping-aineita?

Farmacist SNOOK owns the farmacy in Kaskö. He launched his

own soda, LIMSA, in April, but the police banned it after they found

traces of preformance enhancing drugs in it. He has according to

information given to the police huge debts from playing snooker.

Note from the police: Bottles of the farmacists LIMSA was found

under Hillevis bed. Could she be taking doping?

En av de misstänkta • Yksi epäillyistä • One of the suspects

Konstnären | Taiteilija | the Artist

ULF

ulf_1.jpg
ulf_2.jpg
ulf_flyer.jpg

ULF är en konstnär som bor på Renskär. Finns i polisens register pga av sin inblandning i smuggelligan Taraxakum, som smugglade illegala maskrosblad. Numera är Ulf medlem av Ulltimate-Fårce sekten och förespråkar legalisering av maskrosblad. Det var Ulf som hittade båten Allan vid färjfästet på morgonen på Eskilsö den 24.6.2019.

ULF on taiteilija, joka asuu Renskären:illä. löytyy rikosrekisteristä
koska hän kuului salakuljetusliiga Taraxakumiin, joka salakuljetti laittomia voikukan lehtiä. Nykyään Ulf on Ulltimate-Fårce lahkon jäsen ja hän kannattaa voikukan lehtien laillistamista. Ulf löysi Allan-veneen  kiinnitettynä lähellä lauttarantaa Eskilsön puolelta
maanantai-aamuna 24. kesäkuuta klo 09.00.

ULF is an artist who lives at Renskär. He has a criminal record due to his involvement in the Taraxakum-group, who smuggeled illegal dandelion leaves. Nowadays Ulf is a member of the Ulltimate-Fårce sect and he is an advocate for the legalization of dandelion leaves. It was Ulf who fould the boat Allan by the ferry at Eskilsö on the 24th of June 2019.

HIllevis tränare (och pappa) | Hillevin valmentaja (ja isä)
| Hillevis trainer (and father)

Heikki Hirvi

Hippo Phelps, Heikki Hirvi, Aleksey Bolshakov.

heikki.jpg

HEIKKI är Hillevis pappa och tränare i längdskidåkning. Han är en välkänd idrottsälg och flerfaldig olympisk mästare i simning.

 

HEIKKI on Hillevin isä ja valmentaja hiihdossa. Hän on tunnettu urheiluhirvi ja moninkertainen olympiamestari uinnissa.  

HEIKKI is Hillevis father and cross country skiing coach. He is a well known sports-moose and olympic champion in swimming.

En av de misstänkta • Yksi epäillyistä • One of the suspects

Kapten på Torbay | Torbayn kapteeni | Captain of Torbay

Tormund

tormund.jpg

TORMUND hemma från Norge (kanske Svalbard, polisen är inte säker, eftersom de inte förstår allt han säger på norska). Flyttade till Finland eftersom han har släkt i Björneborg. Jobbade tidigare på oljeplattform utanför Norges kust tillsammans med Kalevi. Jobbar på sjöbevakningen i Kaskö, kapten för Torbay. Såg Hillevi  på kvällen ca kl 19:15 onsdagen den 19.6. ro förbi djuphamnen i riktning mot fyren.

TORMUND kotoisin Norjasta (ehkä Svalbard:ista, poliisi ei ole varma, koska heillä on vaikeuksia ymmärtää Norjan kieltä). Muutti Suomeen koska hänellä on sukulaisia Porissa (Björneborgissa). Oli ennen töissä öljynporauslautalla Kalevin kanssa. Hän on töissä  Kaskisten Merivartiostossa, vene Torbay:n kapteenina. Näki Hillevin illalla n. klo 19:15 keskiviikkona 19.6. kun hän oli soutamassa Syväsataman ohi majakkaan päin.

TORMUND is from Norway (maybe from Svalbard, the police is not sure, because they have difficulties understanding Norwegian). He moved to Finland because he has relatives in Björneborg. He used to work at an oil platform together with Kalevi. Tormund now works as a captain on Torbay, the coastguard in Kaskö. He saw Hillevi on Wednesday at 19:15 on June 19th by the harour when she was rowing towards the lighthouse at Sälgrund

rnb_duo.jpg

UTSTÄLLNING • NÄYTTELY • EXHIBITION

sommaren / kesä / summer 2019

SÄLANDER

ÖVERKOMMISSARIE SÄLANDER

BEHÖVER DIN HJÄLP!

YLIKOMISARIO SÄLANDER

TARVITSEE SINUN APUA!

DEPUTY CHIEF SÄLANDER

NEEDS YOUR HELP!

Deputy chief Sälander needs your help!

The 16-year old moosegirl Hillevi Hirvi from Kaskö is reported to be missing. Hillevi was last seen rowing the boat named Allan outside Kaskö Wednesday evening on the 19th of June. Her father Heikki Hirvi reported her missing the following Sunday evening. Come to the "policestation" at Kvarnskatan and help Sälander solve the mystery. The "police station" at Kvarnskatan is open during July tue-sun 15-19.

En av de misstänkta • Yksi epäillyistä • One of the suspects

Apotekare | Apteekkari | Farmacist

SNOOK

ÖVERKOMMISSARIE SÄLANDER MEDDELAR!!!

En okänd patient som lämnades medvetslös i en rullstol utanför akutmottagningen i Närpes sjukhus har identifierats som igelkotten BERTIL. Bertil kommer från Kaskö och spelar fiol i RnB duon tillsammans med räven Ralf som spelar dragspel. Patienten är nu i vaket tillstånd men lider dessvärre av minnesförlust och kan därför inte förhöras av polisen. Polisen utersluter inte att det kan vara ett samband mellan Hillevi Hirvis försvinnande och överfallet mot Bertil, eftersom han lämnades vid akuten 19.6., samma kväll som Hillevi sågs senast. Bertil är vid gott mod trots liggsår som uppstått under sjukhusvistelsen och hoppas att minnet återvänder snart. 

YLIKOMISARIO SÄLANDER ILMOITTAA!!!

Tuntematon potilas oli jätetty tajuttomana pyörätuoliin Närpiön sairaalan päivystysvastaanoton ulkopuolelle. Hänet on tunnistettu siili BERTILinä. Bertil on Kaskisista ja soittaa viulua RnB:n duossa yhdessä kettu Ralfin kanssa joka soittaa haitaria. Potilas on herännyt, mutta hän kärsii muistinmenetyksestä eikä poliiisi pysty häntä kuulustelemaan.

Poliisi epäilee että Hillevi Hirven katoamisella ja Bertilin päällekäymisellä on yhteyksiä, koska Bertiliä jätettiin päivystysvastaanoton ulkopuolelle samana iltana (19.6.) kun Hillevistä tehtiin viimeisen havainnon. Bertil on hyvällä tuulella huolimatta sairaala oleskeluajan joutuvista makuuhaavoista, toivoen muistin palautuvan pikapuolin. 

 

MESSAGE FROM DEPUTY CHIEF SÄLANDER!!!

The mystery patient who had been left unconscious in a wheelchair outside Närpes hospital has been identified as the hedgehog BERTIL. Bertil is from Kaskö and plays violin in RnB duo together with Ralf the fox on accordion. The patient is now conscious but suffers from memoryloss and can not be questioned by the police.

The police suspects there might be a connection between the disappearence of Hillevi Hirvi and Bertils assault, because Bertil was left outside the hospital the same night (19.6.) as Hillevi was last seen. Bertil is in a good mood despite getting bedsores from his hospital stay and is hoping his memory will return soon.

bottom of page